Proclamació de la República des del balcó de l’Ajutament de Sabadell

 

 

 

 

Ciutadans:

Aquesta tarda els regidors republicans elegits pel poble el darrer diumenge, tal com han fet els altres Ajuntaments de la península, han pres possessió provisional de llurs càrrecs, proclamant immediatament la República a la nostra ciutat.

En aquests moments històrics, demanem el concurs de tots els ciutadans per fer efectiva, dins el major ordre i serenitat, l’afirmació del nou règim Sapigueu, doncs, que la nostra ciutat no està desemparada, i que vetllarem pel seu prestigi fent ús de les atribucions que tots vosaltres ens heu donat.

Seguirem comunicant-nos amb vosaltres, per successius bans.
Visca la República!

Sabadell, 14 d’abril de 1931.
L’alcalde provisional, Salvador Ribé