Edició 2017

En aquest apartat, podeu trobar tots els actes que vam fer en el Memorial Lluís Companys a Sabadell 2017. Podeu baixar-vos el targetó amb el programa complet del Memorial Lluís Companys 2017 aquí.

Recordeu que també ens podeu seguir al Twitter.