Edició 2018

En aquest apartat, podeu trobar tots els actes que organitzarem per aquesta edició del Memorial Lluís Companys a Sabadell. Aviat, més informació!

Recordeu que també ens podeu seguir al Twitter.